Vedení studentských praxí

Po dohodě s fakultami a konkrétními studenty zajišťujeme vedení odborných praxí především v oborech psychologie a speciální pedagogika - etopedie. Pokud není smlouvou ujednáno jinak, vyhrazujeme si právo počty praktikujících studentů z naší strany regulovat na základě preference našeho základního poslání.
 
Studenti se před zahájením praxe písemně zavazují k naprosté mlčenlivosti a zachování anonymity veškerých osob z řad klientů našeho pracoviště a jejich blízkých. Rovněž plně preferujeme právo klientů vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s přítomností studenta.

Kontakt

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2
Brno - Pisárky
603 00
775 989 826

Datová schránka: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jidelna, Brno, Hlinky 140

Identifikátor datové schránky
gpwn8vr
info@svp-ddu-brno.cz